Pengurusan & Kewangan

FUNGSI DAN TUGAS

  1. Mengawal perbelanjaan jabatan.

  2. Memantau latihan dalam perkhidmatan.

  3. Mengurus maklumat personel.

  4. Mengurusetia Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan.

  5. Mengurusetia Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Anggota.

  6. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Dan Projek. 

 

STRATEGI

  • Memantapkan pengurusan organisasi melalui budaya kerja cemerlang dan tadbir urus yang baik.