Kesejahteraan Rakyat

FUNGSI DAN TUGAS

  1. Memastikan keberkesanan penyelarasan, pemantauan dan penilaian dasar, program dan projek kemiskinan supaya mencapai sasaran membasmi kemiskinan

  2. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar dan strategi pelaksanaan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) di peringkat negeri.

 

STRATEGI

  • Memastikan maklumat kemiskinan lengkap, terselaras, tepat dan berkesan.

  • Memastikan jentera penyelarasan pelaksanaan pembasmian kemiskinan di semua peringkat berjalan lancar.