FUNGSI DAN TUGAS

  1. Melaksanakan dan memantau pengoperasian sistem mengikut piawaian yang ditetapkan aplikasi serta

  2. memberikan khidmat teknikal.

  3. Meningkatkan kemudahan dan keselamatan ICT.

  4. Menyelaras pentadbiran inventori dan pelupusan peralatan ICT.

  5. Mengendalikan penilaian melalui program ITPC dengan kerjasama Ibu Pejabat.

  6. Menyelaras program ICT yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat.

     

STRATEGI

  • Memantapkan penggunaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh.

  • Meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja.

  • Menyediakan modal insan yang kompeten dalam bidang ICT.

  • Mengeratkan hubungan mesra dikalangan warga ICU dan agensi-agensi untuk kesinambungan dan kelancaran tugas.