Perutusan Pengarah

Assalammualaikum warahmatullahi wabaraktuh dan Salam Sejahtera,

Laman Sesawang Pejabat Pembangunan Negeri Johor (PPPNJ) dibangunkan dan   diuruskan secara berterusan sebagai satu pintu maya untuk warga kerja PPPNJ, warga kerja ICU, pelanggan PPPNJ dan rakyat umum berinteraksi secara terus dalam pelbagai urusan yang berkaitan dengan core business  PPPNJ iaitu menyelaras, melaksana dan memantau program, projek serta aktiviti pembangunan kerajaan demi kemajuan negeri Johor dan kesejahteraan hidup rakyat secara keseluruhannya.

Teknologi maklumat sudah menjadi satu catalyst  membantu mempercepatkan lagi proses penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sewajarnya ia sentiasa dikemaskini, dipermudahkan dan diperkayakan dengan pelbagai informasi bernilai, sahih dan berintegriti untuk faedah pelayar-pelayar yang mengunjungi laman sesawang PPPNJ.

PPPNJ sebagai sebuah organisasi berstrategik akan berusaha untuk memastikan fungsi utama dan sokongannya dilaksanakan dengan cemerlang dan akan memberikan impak besar kepada pencapaian agenda pembangunan negeri dan Negara.

Kami sentiasa meraikan cadangan-cadangan membina untuk menambahbaik lagi fungsi laman sesawang PPPNJ ini.

Sekian, terima kasih.

 

 

 EN. NOR AZRI BIN ZULFAKAR
 Pegawai Kemajuan Negeri Johor
 Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor,
 Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
 Jabatan Perdana Menteri.