Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bulan eKasih
(Semakan Pendaftaran)
eKasih
(Carian Profil Bantuan)
eKhas
(Permohonan Projek Khas)
Call Centre
(Aduan Umum / Pertanyaan)
BLESS
(Permohonan Lesen / Kelulusan /
Permit Perniagaan)
eBooking JUMLAH
Januari 25,721 11,034 7,254 5 13,236 277 57,527
Februari 28,940 3,549 14,090 9 7,197 260 54,045
Mac 20,979 3,453 25,501 16 8,022 194 58,165
JUMLAH 75,640 18,036 46,845 30 28,455 731 169,737
PERATUS (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00