Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bulan eKasih
(Semakan Pendaftaran)
eKasih
(Carian Profil Bantuan)
eKhas
(Permohonan Projek Khas)
Call Centre
(Aduan Umum / Pertanyaan)
BLESS
(Permohonan Lesen / Kelulusan /
Permit Perniagaan)
eBooking JUMLAH
Januari 25,721 11,034 7,254 5 13,236 277 57,527
Februari 28,940 3,549 14,090 9 7,197 260 54,045
Mac 20,979 3,453 25,501 16 8,022 194 58,165
April 21,074 4,075 9,717 33 6,857 260 16,574
Mei 12,884 2,714 20 8 5,919 194 21.739
JUMLAH 109,598 24,825 56,582 71 41,231 1,131 233,438
PERATUS (%) 46.95 10.63 24.24 0.03 17.66 0.48 100.00