Transaksi Perkhidmatan Online 2019

Bulan eKasih
(Semakan Pendaftaran)
eKasih
(Carian Profil Bantuan)
eKhas
(Permohonan Projek Khas)
Call Centre
(Aduan Umum / Pertanyaan)
eBooking JUMLAH
Januari 32,748 16,541 893 6 290 50,478
Februari 30,537 10,548 0 0 0 41,085
JUMLAH 63,285 27,089 893 6 290 91,563
PERATUS (%) 69.12 29.59 0.98 0.01 0.32 100.00