Transaksi Perkhidmatan Online

Bulan eKasih
(Semakan Pendaftaran)
eKasih
(Carian Profil Bantuan)
eKhas
(Permohonan Projek Khas)
Call Centre
(Aduan Umum / Pertanyaan)
BLESS
(Permohonan Lesen / Kelulusan /
Permit Perniagaan)
eBooking JUMLAH
Januari  13,565 4,995  742 11,107  213 30,629 
Februari  13,693 4,624   2,452 7,620 243  28,641 
Mac  16,003  3,331 11,989  2 7,502 210   39,037
April 13,445  2,311  11,176  10  5,692 217  27,159 
Mei 17,159 2,700 12,544, 11 5,215 288 37,917
Jun 21,839 1,984 8,111 7 4,469 119 32,060
Julai 14,321 2,885 8,066 4 4,748 275 13,093
Ogos 15,573 3,173 7,558 8 5,841 258 13,665
September 25,165 2,815 8,327 12 6,681 203 43,191
Oktober 49,485 2,330 4,421 1 5,046 261 61,543
November 45,939 4,419 2,389 8 5,277 252 58,284
Disember 30,397 4,593 186 8 4,978 179 40,341
JUMLAH 276,584 40,160 77,961 87 74,176 2,718 471,686
PERATUS (%) 57.07 8.25 18.03 0.02 16.04 0.59 100.00