Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bulan eKasih
(Semakan Pendaftaran)
eKasih
(Carian Profil Bantuan)
eKhas
(Permohonan Projek Khas)
Call Centre
(Aduan Umum / Pertanyaan)
BLESS
(Permohonan Lesen / Kelulusan /
Permit Perniagaan)
eBooking JUMLAH
Januari 25,721 11,034 7,254 5 13,236 277 57,527
Februari 28,940 3,549 14,090 9 7,197 260 54,045
Mac 20,979 3,453 25,501 16 8,022 194 58,165
April 21,074 4,075 9,717 33 6,857 260 16,574
Mei 12,884 2,714 20 8 5,919 194 21.739
Jun 9,404 1,672 260 9 7,023 149 18,517
Julai 13,156 2,059 1,038 12 7,561 192 24,018
Ogos 33,344 26,452 2,097 21 7,637 179 69,730
JUMLAH 165,502 55,008 59,977 113 63,452 1,651 345,703
PERATUS (%) 47.87     15.91 17.35 0.03 18.35 0.48 100.00