CADANGAN MEREKA BENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN PROJEK PEMBINAAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL SANITARI BUKIT PAYONG, MUKIM SIMPANG KIRI, DAERAH BATU PAHAT JOHOR

Tarikh                        :           29 Julai 2019 (Isnin)

Masa                           :           11.30 pagi

Tempat                      :           Pejabat Tapak,

                                                Tapak Pelupusan Sanitari