MEMBINA JALAN RAYA 4 LORONG 2 HALA DARI PERSIMPANGAN JALAN UTAMA PIPC KE SEMPADAN TAPAK TERMINAL LAUT DALAM BEBAS PENGERANG - P1 DAN PROJEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM SALIRAN JAJARAN R2 DAN R3 UNTUK KOMPLEKS BERSEPADU PETROLEUM PENGERANG (PIPC) (P

Tarikh : 14 Januari 2019
Lawatan Tapak Projek-projek Kerajaan Persekutuan di Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC), Johor oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri