MAJLIS PENYERAHAN PROJEK TEMBOK PENAHAN MAKMAL VETERINAR JOHOR BAHRU, JOHOR

Tarikh   :    18 Oktober 2018 (Khamis)
Masa    :    9.30 pagi
Tempat    :    Makmal Verterinar Johor Bahru

Sesi menandatangani dokumen penyerahan antara YBrs. Ir. Abu Bakar Bin Abd. Aziz, Ketua Penolong Pengarah (Bangunan), Jabatan Kerja Raya Negeri Johor dan YBrs. Dr. Saifullizam Bin Abd Kadir, Pengarah Institut Biodiversiti Veterinar Kebangsaan.