MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARASAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI JOHOR (JPPPNJ) BIL. 4/2018

Tarikh   :    11 Oktober 2018 (Khamis)
Masa    :    9.30 pagi
Tempat    :    Bilik Mesyuarat Utama, PPPN Johor

Tujuan mesyuarat adalah untuk mendapatkan input dan status terkini pelaksanaan, isu/masalah yang dihadapi dan pelan mitigasi serta pemulihan projek-projek terlibat. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh pelbagai agensi pelaksana dan pemilik untuk membentangkan status pelaksanaan projek.