Projek Khas

FUNGSI DAN TUGAS

  1. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek khas dibawah peruntukan Y.A.B Perdana Menteri, Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Y.B Menteri dan Senator.    

  2. Mengendalikan dan menguruskan projek-projek di bawah peruntukan Y.A.B Perdana Menteri kepada kawasan parlimen.    

  3. Melaksanakan projek penyelenggaraan Infrastruktur Awam (pia) dan penyelenggaraan Infrastruktur Asas (pias) yang dibiayai oleh Kementerian Kewangan.

  4. Menyelaras, melaksana dan memantau penyelenggaraan projek kecil.

  5. Menerima permohonan dan menyediakan ulasan bagi permohonan-permohonan projek-projek kecil.

  6. Membantu menyelaras program tinjauan mesra (walkabout).

  7. Membantu untuk melengkapkan pelaksanaan projek rancangan 5 tahun.

     

STRATEGI

  • Memantapkan Pengurusan Projek Khas untuk meningkatkan imej Kerajaan dan Kesejahteraan Rakyat.